قسمت اول پادکست "رزمی تاک"؛ تو این قسمت با اصطلاح "مک دوجو" آشنا می شیم که یکی از معضلات جهانی هنرهای رزمی است

Translate this for me

  martial arts, Sport
  • 89.5 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing