Dj Matys Mainstage

by Mr Right

Siemanko, Hejo, Witam Jestem osobą co zajmuję się nagrywaniem setów (Rip-ować) , czyli zachowć seta na hostingach. Sety z Klubów Energy2000 Przytkowice/Katowice Speed Club Stare Rowiska, Luna Lunenburg NL
Dlaczego Prawy nie może istnieć na FB, ponieważ na to nie pozwala regulamin, abym tu egzystował tutaj tam jako strona. Działam z nową stroną od kilku tygodni,
Niestety nowy regulamin zabrania nawet przy założeniu lub zmianie strony [cofnięciem strony albo w przeciwnym wypadku kończy się zamknięciem zgłoszenia] na Fan Page'ach na Facebooku
Niestety pracowicy twierdzą że jest złamany regulamin po przez takowej użycia nazwy, to wprowadzając w błąd potocznie już nie można użyć...
Tak to ja wymyślem nick "Prawy" dawno temu.

Sposoby nagrywania setów przez 12 lat bardzo się mi zmieniały i jest ża dużo żeby tu opisywać,
Nie licząc pamdemi, która się rozpoczeła na początku 2020 roku, niestety mi zakłuciła jubileusz 10-cio lecia jako uploadowania przez nie równe 10 lat (nie licze live streamów, które są na FB lub YT).
Robie to wyłącznie tylko dla Was, aby mieliscie co słuchać w czasie tej Pamdemi jak były obostrzenia.
Przez to mam nie całe 10 lat wysyłąnia dla Was moi drodzy. Drogie Fanki i Fani.
Szanuj moją prywatność, między innymi mi nie wysyłaj mailungu na pocztę (takzwany Spam).

ENG: Hello. I am a person who deals with recording sets polish club's (Rip-up), which means keeping the set on hosting. Sets from Energy2000 Przytkowice/Katowice, Speed Club Stare Rowiska, Luna Lunenburg NL
Why the Right one can't exist on FB, because the regulations don't allow me to exist here as a page. I have been working with the new website for several weeks,
Unfortunately, the new regulations prohibit even when setting up or changing the page [by withdrawing the page or otherwise ending with the closing of the application] on Fan Pages on Facebook
Unfortunately, the employees claim that the regulations are broken after using the name in such a way, so you can not use it while commonly misleading ...
Yes, I came up with the nickname "Right" a long time ago.

The ways of recording sets have changed a lot for me for 12 years and there is a lot to describe here,
Not counting the pamdemi that started at the beginning of 2020, unfortunately I was disturbed by the 10th anniversary of uploading for 10 years (not counting live streams that are on FB or YT).
I am doing this only for you, so that you have what to listen to during this Pamdemi as there were restrictions.
Because of this, I have not all of 10 years to send for you, my dear. Dear Fans and Fans.
Respect my privacy, among other things, do not send me e-mails (so-called spam).

read more

Siemanko, Hejo, Witam Jestem osobą co zajmuję się nagrywaniem setów (Rip-ować) , czyli zachowć seta na hostingach. Sety z Klubów Energy2000 Przytkowice/Katowice Speed Club Stare Rowiska, Luna Lunenburg NL
Dlaczego Prawy nie może istnieć na FB, ponieważ na to nie pozwala regulamin, abym tu egzystował tutaj tam jako strona. Działam z nową stroną od kilku tygodni,
Niestety nowy regulamin zabrania nawet przy założeniu lub zmianie strony [cofnięciem strony albo w przeciwnym wypadku kończy się zamknięciem zgłoszenia] na Fan Page'ach na Facebooku
Niestety pracowicy twierdzą że jest złamany regulamin po przez takowej użycia nazwy, to wprowadzając w błąd potocznie już nie można użyć...
Tak to ja wymyślem nick "Prawy" dawno temu.

Sposoby nagrywania setów przez 12 lat bardzo się mi zmieniały i jest ża dużo żeby tu opisywać,
Nie licząc pamdemi, która się rozpoczeła na początku 2020 roku, niestety mi zakłuciła jubileusz 10-cio lecia jako uploadowania przez nie równe 10 lat (nie licze live streamów, które są na FB lub YT).
Robie to wyłącznie tylko dla Was, aby mieliscie co słuchać w czasie tej Pamdemi jak były obostrzenia.
Przez to mam nie całe 10 lat wysyłąnia dla Was moi drodzy. Drogie Fanki i Fani.
Szanuj moją prywatność, między innymi mi nie wysyłaj mailungu na pocztę (takzwany Spam).

ENG: Hello. I am a person who deals with recording sets polish club's (Rip-up), which means keeping the set on hosting. Sets from Energy2000 Przytkowice/Katowice, Speed Club Stare Rowiska, Luna Lunenburg NL
Why the Right one can't exist on FB, because the regulations don't allow me to exist here as a page. I have been working with the new website for several weeks,
Unfortunately, the new regulations prohibit even when setting up or changing the page [by withdrawing the page or otherwise ending with the closing of the application] on Fan Pages on Facebook
Unfortunately, the employees claim that the regulations are broken after using the name in such a way, so you can not use it while commonly misleading ...
Yes, I came up with the nickname "Right" a long time ago.

The ways of recording sets have changed a lot for me for 12 years and there is a lot to describe here,
Not counting the pamdemi that started at the beginning of 2020, unfortunately I was disturbed by the 10th anniversary of uploading for 10 years (not counting live streams that are on FB or YT).
I am doing this only for you, so that you have what to listen to during this Pamdemi as there were restrictions.
Because of this, I have not all of 10 years to send for you, my dear. Dear Fans and Fans.
Respect my privacy, among other things, do not send me e-mails (so-called spam).

Sety i Mixy Instagram