Grēks un pašizolācija
Runā: māc. Uģis Pallo

 • Kad dižojamies ar dāvanām, mēs kļūstam par tikai greznām Ziemassvētku eglītēm, kas tikai gozējas.
 • Tikai Kristus vien, ir tas, kurš traucē citām reliģijām.
 • Mēs neesam pilnasinīgi ebreji.
  • Mūžības mēnesis - kāds/kas ir grēks?
 • Izklaides tipa grēki. Grēki - minēti Bībelē. Grēki, kurus mums apkārtējie grib uzlikt, bet paši negrib tos nest!
  Apustuļu darbi 15:20-31Goim” pagānu tautas
  Etnos”dažādas tautu grupas (rases, atniskā piederība u.c.)

Dievs uzlūko un vēlas glābt

 • dažādas etniskās grupas, pār kurām ir piesaukt Dieva Vārds.
 • Etnosiem nav atļauts apgrēcināt izredzēto pulku.
 • Mums katram ir dota brīvā griba, bet atceries, ka esam visi kopā saistīti, esam Viena Kristus miesa!
 • 4.Mozus grāmata 11:4-6*
 • Salašņas, kuriem vērtība nav Dieva Vārds.
 • Salašņas kāro un liek Izraēlam gausties.
 • Etnosa vidū nonāk salašņas - grēka 1.fāze.
 • Hozejas grāmata 14:20b*
 • Pārkāpēji klūp, taisnie staigā pa Dieva ceļiem.
 • Kad cilvēks negrib nožēlot savu grēku, viņš kļūst par salašņu.
 • Kā Dievs uz to skatās?
 • Īstais īstajai garām napaies, un portāli tur nepalīdzēs.
 • Vajadzīgi Dāvida nama cēlāji.
 • Mateja evaņģēlijs 13:33* Līdzība ar brīdinājumu!
 • Raugs ar mīnuss zīmi!
 • Pāvila 1.vēstule korintiešiem 5:6-8. *
  Raugs = netikumība, samaitātība
 • Atstāt visu mazsvarīgo malā.
 • Vai esi tautu sarakstā, lai dzītos pēc Kunga?
  VISS PALIEK MALĀ!
 • Lietojot naudu, attiecības (utt) - gudri un ar saprātu.
 • Ļaujiet, lai Dievs risina jebkuru situāciju.

Grēku saraksts
1) Apgrēkošanās ar elkiem - jebkas, kas aizstājas Dievam priekšā.
2) Netiklība - ‘hetos' sieviete, kas negrib izslaucīt māju, nav sakopta, ‘porneija' prostitūcija, viegli seksuāli sakari, pornogrāfija utt.,
Meta fiziskais/fiziskais skaidrojums: aktuāli Jaunās Derības laikā.
Izdevīgāk pelnīt ir uz citu rēķina
3) Nožņaugt asinis - pakāries dzīvnieks, kam nav notecējušas asinis
4) Asins ļaunums - konkrēti asinis un to lietošana uzturā.

 • Divi iemesli, kāpēc es varu nonākt cietumā: 1. Kristus, 2.Tuvinieku aizstāvēšana (t.i. ģimene, valsts, kaimiņi utt.)
 • Es pirmais asinis neizliešu, bet savu zemi es aizstāvēšu.

  1. Atkārtots, katru reizi, kad satiekamies.
 • Par maz tiek aizskartas “sāpīgās” tēmas. Vai ir normāli un labi, skaidrot un runāt par grēku?
 • Uzrādi Manu grēku, lai to varu nožēlot!
 • Mateja evaņģēlijs 18:15-20*
  • Brālis grēko, ej un runā!
 • Lūgsim, lai Dievs ir žēlsirdīgs!

  1. Pašizolācija
 • Izolācija notiek divos virzienos:
  1) var attiecināt uz grēku (grēks=pašizolācija)
  2) Izolācija no ārējās pasaules
  dominē cilvēka paša izvēle
  Atklāsmes grāmata. 21:27
 • Ieraksts Dzīvības grāmatā tiek veikts ar Jēra asinīm, vienreiz un tikai vienreiz uz visu mūžu, ja tas tiek pārkāpts, vārds tiek izdzēsts uz visu mūžu.
 • Kāda ir manas mūžīgās dzīvības vērtība?
 • Kāda ir mana pulksteņa vērtība?
  Mateja evaņģēlijs 5:18-20 Laimīgi!
  Podcast
  • Type: Podcast
  • Release Date: 11/10/2019 4:00 PM
  Full Link
  Short Link (Twitter)