YAGUS GANG

YAGUS GANG   ))   Bondo kenya

AM ODI BONDI FROM BONDO KENYA
REACH ME IN SPACE...FB,VIGI MGOZA
ODI BONDO
...INSTAGRAM,
ODI BONDO KE,ALPHO MGOZA
WHATSP 0769343936
0799131444

Comment