OBAID: Prahelika-1 & Prahelika-2.

Dhaka, Bangladesh

OBAID: The Artist & the Producer of the Hit albums, Prahelika-1 & Prahelika-2.

youtube.co...xoQ/videos obaidthear...elika1and2