SOORA QALBII
Sagantaa 455ffaa
March 3, 2019
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
☑ Odeeyfannoo
☑Siiraa Rasuulaa ﷺ
Kutaa 4ffaa Darsii 15ffaa
☑ Dhaddacha Jaalalaa
Doosee 21ffaa
☑ Tana Quba Qabduu?
Onnee Qaamni irraa du’e
☑ Tafakkur
Fallow Deer
☑ Draamaa
Imimmaan Sheenaa Kutaa 6ffaa

    Podcast
    Full Link
    Short Link (Twitter)