Nhà Của Bắp

579 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh