Nhà Cái W388

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam