MuuSer

Valga, Estonia

Dear guest. Here you will find musical experiments from an individual whose musicality was hardly triumphant according to the school music teacher and who does not know the theory of music, and also can’t play any instrument. But still, using modern technology, nothing is impossible, and that's why you can hear here some of music pieces created by boob. Nothing good or even mediocre, but at least gratifying the creator. Mostly. :)

NB! If you want to get anything out of these pieces of music, please listen to them through headphones.

Most of the music here is not designed to get a collective orgasm and is therefore not suitable for listening in a larger group. However, if you have time for yourself, you can draw new energy from some of the music tracks if you listen to them alone, and I emphasize again - preferably with headphones.


Hea külaline. Siit leiad muusikalised katsetused isendilt, kelle musikaalsus kooli muusikaõpetaja hinnangul oli vaevalt kolmevääriline ja kes ei tea muusikateooriast mitte halligi ning lisaks kõigele ei oska ka ühtegi pilli mängida. Kuid ometegi – tänapäevast tehnikat kasutades pole miski võimatu ning seetõttu ongi sündinud need mõned lood, mida siin kuulata saab. Ei midagi hitikõlbulikku ega isegi keskpärast, aga loojale vähemalt rahuldustpakkuv. Enamasti. :)

NB! Kui tahad neist muusikapaladest midagigi saada, siis palun manusta neid läbi kõrvaklappide.

Enamus siinseid muusikapalasid pole loodud kollektiivse orgasmi saamiseks ja seetõttu ei kõlba kuulata suuremas seltskonnas. Kui Sul on aga enda jaoks aega, siis võid nii mõnestki loost ammutada ehk uut energiat, kui kuulad neid omaette olles ja rõhutan veelkord - soovitavalt kõrvaklappidega.

read more

Dear guest. Here you will find musical experiments from an individual whose musicality was hardly triumphant according to the school music teacher and who does not know the theory of music, and also can’t play any instrument. But still, using modern technology, nothing is impossible, and that's why you can hear here some of music pieces created by boob. Nothing good or even mediocre, but at least gratifying the creator. Mostly. :)

NB! If you want to get anything out of these pieces of music, please listen to them through headphones.

Most of the music here is not designed to get a collective orgasm and is therefore not suitable for listening in a larger group. However, if you have time for yourself, you can draw new energy from some of the music tracks if you listen to them alone, and I emphasize again - preferably with headphones.


Hea külaline. Siit leiad muusikalised katsetused isendilt, kelle musikaalsus kooli muusikaõpetaja hinnangul oli vaevalt kolmevääriline ja kes ei tea muusikateooriast mitte halligi ning lisaks kõigele ei oska ka ühtegi pilli mängida. Kuid ometegi – tänapäevast tehnikat kasutades pole miski võimatu ning seetõttu ongi sündinud need mõned lood, mida siin kuulata saab. Ei midagi hitikõlbulikku ega isegi keskpärast, aga loojale vähemalt rahuldustpakkuv. Enamasti. :)

NB! Kui tahad neist muusikapaladest midagigi saada, siis palun manusta neid läbi kõrvaklappide.

Enamus siinseid muusikapalasid pole loodud kollektiivse orgasmi saamiseks ja seetõttu ei kõlba kuulata suuremas seltskonnas. Kui Sul on aga enda jaoks aega, siis võid nii mõnestki loost ammutada ehk uut energiat, kui kuulad neid omaette olles ja rõhutan veelkord - soovitavalt kõrvaklappidega.

Translate this for me
Member since: 4 years

MuuSer FaceBook

    10 Followers