Profile description of Musikprojekt:NoWayOut!:

Musikprojekt NoWayOut! sind:

Lars Petersohn (Gesang, Komposition, Arrangements, Texte)
André Seifert (Gesang, Komposition, Texte, Gitarre)
Matthias Haun (Piano, Keyboards, Arrangements, Gesang)
Georg Rausch (Gitarren, Arrangements, Gesang)

aus Nordhausen, Sangerhausen & Nürnberg.

    Zwickelzwerge, Musikprojekt NoWayOut!
    Full Link
    Short Link (Twitter)