Khóa cửa Beelock

Khóa vân tay cửa sắt là dòng khóa vân tay hiện đại được Beelock cung cấp trên toàn quốc. Kết cấu của loại khóa này cũng chắc chắn và phức tạp hơn khóa cơ sử dụng chìa thông thường. Khóa có nhiều chốt kích thước lớn từ 10-12mm gia tang sự bền bỉ của cửa và đảm bảo mức độ kiểm soát ra vào an toàn của các văn phòng, công ty
Khóa có thể lắp đặt cùng khóa thẻ từ khách sạn hoặc cho gia đình.
Để được tư vấn về khóa vân tay cửa sắt hãy liên hệ với Beelock HOTLINE 24/7: 088 6968 555 – 0886 080 012
Email: infor@beelock.vn
Website: beelock.vn
Trụ sở Hà Nội : 29A2, 27 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, 10000

read more

Khóa vân tay cửa sắt là dòng khóa vân tay hiện đại được Beelock cung cấp trên toàn quốc. Kết cấu của loại khóa này cũng chắc chắn và phức tạp hơn khóa cơ sử dụng chìa thông thường. Khóa có nhiều chốt kích thước lớn từ 10-12mm gia tang sự bền bỉ của cửa và đảm bảo mức độ kiểm soát ra vào an toàn của các văn phòng, công ty
Khóa có thể lắp đặt cùng khóa thẻ từ khách sạn hoặc cho gia đình.
Để được tư vấn về khóa vân tay cửa sắt hãy liên hệ với Beelock HOTLINE 24/7: 088 6968 555 – 0886 080 012
Email: infor@beelock.vn
Website: beelock.vn
Trụ sở Hà Nội : 29A2, 27 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, 10000