kcmetropolis

universal   ))   Vietnam

About kcmetropolis.org - KC Metropolis là trang tạp chí âm nhạc, giải trí cập nhật tin tức sao, người nổi tiếng liên tục 24/7 nhanh nhất.
Bio "kcmetropolis.org - KC Metropolis là trang tạp chí âm nhạc, giải trí cập nhật tin tức sao, người nổi tiếng liên tục 24/7 nhanh nhất. Cập nhật tin tức âm nhạc Việt Nam, Châu Á và Âu Mỹ (US – UK). Tin mới nhất về Sao, Hậu trường, Sự kiện, phân tích chuyên sâu các Tác phẩm phim – truyện mới. Chia sẻ góc nhỏ cuộc sống thường ngày…
"
Address () Capital Tower - 109 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi
Phone (
) 0986145766
Email: phamtuyetbang118@gmail.com
Website kcmetropolis.org
Postcode 100000

read more

About kcmetropolis.org - KC Metropolis là trang tạp chí âm nhạc, giải trí cập nhật tin tức sao, người nổi tiếng liên tục 24/7 nhanh nhất.
Bio "kcmetropolis.org - KC Metropolis là trang tạp chí âm nhạc, giải trí cập nhật tin tức sao, người nổi tiếng liên tục 24/7 nhanh nhất. Cập nhật tin tức âm nhạc Việt Nam, Châu Á và Âu Mỹ (US – UK). Tin mới nhất về Sao, Hậu trường, Sự kiện, phân tích chuyên sâu các Tác phẩm phim – truyện mới. Chia sẻ góc nhỏ cuộc sống thường ngày…
"
Address () Capital Tower - 109 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi
Phone (
) 0986145766
Email: phamtuyetbang118@gmail.com
Website kcmetropolis.org
Postcode 100000

Support this artist Facebook Twitter pt lknin aboutme behance.ne...metropolis vimeo flkr tbr yt mdu 500 rdd msp wp sc soundcloud...-529662793