K̭̭͔͓̦̏̎͠a͔͔̜̗̦ͩ̅̎ṛ̣̬̫̍͌ͩ͟a͔͔̜̗̦ͩ̅̎n̫̫̘̗͕̲̲̎ͥ R̛̦̦̝̤͌̏͜͟͜.x͕͕͚͍̿̆͂͞ 🎶🎧

https://instagram.com/_karan_x007?igshid=YmMyMTA2M2Y=   ))   Chhattisgarh, India

Comments

    1 Followers

      Following 143