Hà Việt Trung

Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam