Ua Pio mai la, O ke anuenue
Ua pau ka'ino, Ho'emi ka wai
Hulali mai ka la, He au ho ia
I ouolu I'o no
Nani wale ka ikena
Ka ho ai lona
E pa mai ana kamakani
Ahe 'Ahe' olu

Akahi ho'i, a ike maka
I kahi mamao
Kikaha malie, ka manu ehako
Hulalilali mai oe

Mai, Mai, e ka manu

Piha me ka uhane la
Hemolele e ka ehako

Ho'omaha iho
I ke kumu
O ka oliva
Ua ako ia, ka la la
O-liwa hiwahiwa

Ha'ina mai kapuana
Ka manu ehako
Ua hi'ilawe mai, ka oliva
La la la'a loa

Piha me ka uhane la
Hemolele e ka ehako

E ho'i mai oe
E ka ehako
E ka manu kaulana
I ka wa kahiko
E ho'i mai oe
E ka ehako
Nani wale hiwa'iwa ka oliva

Translate this for me please

  World
  • 91.5 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing