Bądź bliżej siebie, a odkryjesz, że największe skarby i najgłębsze odpowiedzi zawsze były w Tobie.

Zapraszam Cię w tę piękną muzyczną podróż!

/ENG

Be closer to yourself and you will discover that the greatest treasures and deepest answers have always been within you.

I invite you on this beautiful musical journey.

Translate this for me

    Downtempo
    Full Link
    Short Link (X/Twitter)
    Download Video Preview for sharing