Bài hát : Xin Thánh Thần Đến
Sáng tác : Sr.Tường Vy OP
Trình bày : Vũ Phong Vũ
Beat : hearthis.at/vuphongvu-qd/xin-t...h-than-den-beat
DPF : drive.google.com/open?id=1RTdG...YgT0YJRGL105EIN

Translate this for me please

  Other
  • 92.5 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing