Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Vào Đời Với Chúa
Sáng tác : Châu Giang
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1k2ddt...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 135 bpm
  • Key: Gm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing