Bài hat : Tình Yêu Một Chiều Tím
Sáng tác : Giang Tâm
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1VzSd...Ljum3JK2M5V3w9N

Translate this for me please

  Country
  • 142 bpm
  • Key: Gm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing