Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Tìm Về Thánh Tâm Chúa
Sáng tác : Lm.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/10T_lf...pMGIMzJjXb/view

Translate this for me

  Country
  • 92.5 bpm
  • Key: Am
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing