Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Tìm Về Thánh Tâm Chúa
Sáng tác : Lm.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/10T_lf...pMGIMzJjXb/view

    Country
    • 92.5 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)