Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Tiến Dâng Ngài
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1Qx2g2...F8j3QpNXAT/view

    Country
    • 129 bpm
    • Key: Gm
    Full Link
    Short Link (Twitter)