Bài hat : Tiến Bước Gieo Tin Mừng
Sáng Tác : Lm Nguyên Lễ
Trình Bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1HSN28...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 124 bpm
  • Key: Abm
  • Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing