Bài hát : Tâm Tình Nười Xa Xứ (Lời Nguyện Đầu Xuân 7)
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1Wpi3...2j4VlEzHFScowoG

    Country
    • 147 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)