Bài hat : Nhìn Lên Chúa Xót Thương
Sáng tác : PM.Cao Huy Hoàng
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1nHcu...o3YEx0hqmdjGoiz

    Country
    • 85.5 bpm
    • Key: Gm
    Full Link
    Short Link (Twitter)