Bài hat : Nhìn Lên Chúa Xót Thương
Sáng tác : PM.Cao Huy Hoàng
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1nHcu...o3YEx0hqmdjGoiz

Translate this for me please

  Country
  • 85.5 bpm
  • Key: Gm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing