Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hát : Mong Chờ Giêsu
Nhạc : Negro Spiritual
Trình Bày : Vũ Phong Vũ
Lời Việt : Vũ Khởi Phụng
DPF: drive.google.com/file/d/1vJ2Gj...qz3ruCoqDU/view

Translate this for me please

    Other
    • 93.5 bpm
    • Key: E
    Full Link
    Short Link (Twitter)