Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hát : Mong Chờ Giêsu
Nhạc : Negro Spiritual
Trình Bày : Vũ Phong Vũ
Lời Việt : Vũ Khởi Phụng
DPF: drive.google.com/file/d/1vJ2Gj...qz3ruCoqDU/view

Translate this for me

  Other
  • 93.5 bpm
  • Key: E
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing