Bài hát : Mẹ Cầu Bầu Cho Thế Giới
Sáng Tác : LM.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1NCYc...BYA4oPaawScyMER

Translate this for me please

  Country
  • 90 bpm
  • Key: G
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing