Bài hát : Lời Nguyện Đầu Xuân 3
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=18Lgx...GkovmZ968VyeZC5

    Country
    • 130 bpm
    • Key: A
    Full Link
    Short Link (Twitter)