Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Lời Kinh Dâng Mẹ 9 (Mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1IBTCF...iew?usp=sharing

    Country
    • 93 bpm
    • Key: Gm
    Full Link
    Short Link (Twitter)