Bài hát : Lời Kinh Dâng Chúa Hài Đồng 1
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1y9fP...dPx6QmBVSQ9cOZY

    Country
    • 90 bpm
    • Key: A
    Full Link
    Short Link (Twitter)