Bài hát : Lời Con Muốn Nói
Sáng Tác : Châu Giang
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1D2PF...nIVXf4ZaViVYOS0

    Country
    • 132 bpm
    • Key: F
    Full Link
    Short Link (Twitter)