Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hát : Lễ Dâng ( Thánh Gia )
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1GQqb...vepfQCSoqX7_XbD
#thanhcavpv #thanhcalyrics #thanhcaDPF

    Country
    • 168 bpm
    • Key: Em
    Full Link
    Short Link (Twitter)