Bài hát : Lạy Mẹ Nhân Ái ( Lời Nguyện Trong Cơn Đại Dịch)
Sáng Tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1JqZvj...IfKTcq6_Y2/view

    Country
    • 121 bpm
    • Key: Bm
    Full Link
    Short Link (Twitter)