Bài hát : Lạy Mẹ Nhân Ái ( Lời Nguyện Trong Cơn Đại Dịch)
Sáng Tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1SmHjy...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 121 bpm
  • Key: Bm
  • Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing