NHẠC THÁNH CA VPV
Bài hat : KHẮC GHI CÔNG ƠN CHA MẸ
Sáng Tác : Chân Trần
Trình Bày : Vũ Phong Vũ (VPV)
DPF: drive.google.com/file/d/12ezQ2...iew?usp=sharing

Translate this for me please

    Other
    Full Link
    Short Link (Twitter)