Bài hat : Hãy Đến Với Chúa
Sáng tác : Lm.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1WgFH...D3KEMmufISEytzc

Translate this for me please

  Country
  • 93 bpm
  • Key: Dbm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing