Bài hat : Hãy Đến Với Chúa
Sáng tác : Lm.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1WgFH...D3KEMmufISEytzc

    Country
    • 93 bpm
    • Key: Dbm
    Full Link
    Short Link (Twitter)