Bài hat : Dâng Hiến 7 (Chúa Mời Gọi Con)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1_fF9...AKfUcbPlsBcXEb1

    Country
    • 120 bpm
    • Key: Gbm
    Full Link
    Short Link (Twitter)