Bài hat : Dâng Hiến 7 (Chúa Mời Gọi Con)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1_fF9...AKfUcbPlsBcXEb1

Translate this for me please

  Country
  • 120 bpm
  • Key: Gbm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing