Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Cùng Theo Chúa
Sáng tác : Đình Nhu
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1DfztP...iew?usp=sharing

    Country
    • 135 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)