Bài hát : Cùng Loan Tin Vui
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=13vrd...5ldT0aimRUqESL0

    Country
    • 120 bpm
    • Key: Em
    Full Link
    Short Link (Twitter)