Bài hát : Cùng Đến Belem
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1TG2pcfmz0G8wSyNZDEXz1v1F7XuMN1

  Country
  • 93.5 bpm
  • Key: Am
  • Hanoi, Vietnam
  Full Link
  Short Link (Twitter)