Bài hat : Chuông Nhà Thờ
Sáng tác : NS Đức Khải
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=17mbA...YQ4iYx3Qcp4rDVh

Translate this for me please

  Country
  • 95 bpm
  • Key: D
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing