Bài hat : Chuông Nhà Thờ
Sáng tác : NS Đức Khải
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=17mbA...YQ4iYx3Qcp4rDVh

    Country
    • 95 bpm
    • Key: D
    Full Link
    Short Link (Twitter)