Bài hat : Chúa Vào Thành
Sáng tác : Lm.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1GgRKZ...MdleQPBTna/view

    Country
    • 143 bpm
    • Key: D
    Full Link
    Short Link (Twitter)