Bài hat : Chúa Sai Con Đi
Sáng Tác : Lm Nguyên Lễ
Trình Bày : Vũ Phong Vũ
DPF :drive.google.com/file/d/1S1pkr...iew?usp=sharing

    Country
    • 166 bpm
    • Key: F
    Full Link
    Short Link (Twitter)