Bài hat : Chúa Sai Con Đi
Sáng Tác : Lm Nguyên Lễ
Trình Bày : Vũ Phong Vũ
DPF :drive.google.com/file/d/1S1pkr...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 166 bpm
  • Key: F
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing