Bài hat : Ca Tụng Thánh Giuse
Sáng Tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1WASY...K5Qjp4vbZFBeYoV

    Country
    • 170 bpm
    • Key: E
    Full Link
    Short Link (Twitter)