Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hát : Bước Theo Mẹ Tà Pao
Sáng tác : Khánh Nguyên
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1aoRx...0UsGZWeKGVKO4at

    Country
    • 129 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)