Bài hát : Bên Máng Lừa
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1mXTQ...L1FC4KUI_J8o027

    Country
    • 100 bpm
    • Key: D
    Full Link
    Short Link (Twitter)