Nhac Trữ Tình/Bolero VPV
Bài hat : Bên Cầu Ngó Mong
Sáng tác : Lý Dũng Liêm
Trình bày : Vũ Phong Vũ

Translate this for me please

  Country
  • 87.5 bpm
  • Key: E
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing