La Rumba del Raval

by Tomás Pinel

Anotacions musicals per a un repertori de rumba catalana