Životný súlad s Vierou Varšovou

by Slobodný Vysielač

Pojem Životný súlad a jeho jednotlivé úrovne vnímania a to fyzická(materiálna), duševná(emocionálna) a mentálna(intelektuálna)