Týždenné súhrny Ozbrojených vojnových konfliktov vo svete
Pavol Gála alias PEPE.