Synergeticum

by Slobodný Vysielač

svet, kde 1+1=3 a riešením je spolupráca…h?adanie toho, na ?om sa dokážu zhodnú? aj ?udia s odlišnými názormi.
moderuje: Tibor Morav?ík